Publication1
previous arrow
next arrow

Kush jemi ne?

Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) është një organizatë jo politike, joqeveritare dhe jofitimprurëse, e themeluar në korrik 2019 si një nismë e një grupi studentësh të Fakultetit të Drejtësisë.

Fokusi kryesor i IZHIQ është promovimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, fuqizimi i grupeve vurnerabël dhe komuniteteve të tjera shoqërore të njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventat ndërkombëtare të ratifikuara me ligj si dhe legjistlacioni në fuqi.

IZHIQ promovon mbrojtjen e interesave të ligjshme të konsumatorit kundrejt veprimeve të paligjshme të tregtarëve apo institucioneve publike. IZHIQ ka menaxhuar dhe zbatuar me sukses projekte në lidhje me të drejtat e konsumatorit, të drejtat e njeriut, të drejtat e pacientëve, projekte me të rinjtë etj.

Bashkohu me ne

Bashkohu me ne!

raporte

Raporte

Raportet më të fundit!

Projekte

Misioni jonë

Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) është një organizatë jofitimprurëse e cila ka në fokus të saj promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, me fokus të veçantë tek respektimi i të drejtave të njeriut dhe fuqizimin ekonomik të grupeve vurnerabël dhe komuniteteve të tjera shoqërore të njohura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara me ligj si dhe legjislacioni në fuqi.

Eventet në të ardhmen

Na vjen keq, nuk ka asnjë ngjarje nën faqen tuaj të zgjedhur.

Donatorët tanë

Bëhuni Vullnetar

Bashkoni dorën me ne për një jetë më të mirë dhe një të ardhme të bukur.