cover foto
12 Tet

Trajnim tri-ditorne Korce  me: përfaqësues të qeverise lokale, OJF-ve, gazetarëve, fermerëve, sipërmarrësve etj.

Spread the love

Trajnim tri-ditorne Korce  me:

përfaqësues të qeverise lokale, OJF-ve, gazetarëve, fermerëve, sipërmarrësve etj.

 

Përfaqësues të qeverisjes vendore, shoqërisë civile, medias lokale, sipërmarrës, qytetarë etj., u bënë pjesë e trajnimit 3 ditor në Korçë mbi njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit.

👇👇

Ky trajnim synon rritjen e kapaciteteve dhe forcimin e bashkëpunimit midis këtyre aktorëve.

Përfshirja e zyrave për mbrojtjen e konsumatorit në strukturën e Bashkive, është një hap i rëndësishëm dhe i nevojshëm për informimin dhe adresimin e problemeve të qytetarëve si konsumator.

1️⃣ Në ditën e parë të trajnimit (29 Shtator) u trajtuan çështjet e mëposhtme:

  • Marrëdhëniet konsumator – prodhues. Nocionet bazë.
  • Të drejtat dhe detyrimet e palëve.
  • Informacione të rëndësishme për konsumatorët
  • Parimet e mbrojtjes së konsumatorit
  • Përgjegjësitë e tregtarit
  • Institucionet e BE në Shqipëri në lidhje me konsumatorin.

Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.

Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania

nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave

CFCU Albania.