10 Dhj

Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Active Citizenship Network (ACN)

Spread the love

Active Citizenship Network (ACN)

Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare se fundi ka nënshkruar një Memorandum të ri Mirëkuptimi me Active Citizenship Network (ACN).

Marrëveshja e re erdhi fill pas përfundimit të trajnimeve 3-ditore në 5 qytete Kukës, Korçe, Vlorë, Elbasan dhe Berat në kuadër të projektit “Drejt BE-së: Forcimi i Organizatave të Shoqërisë Civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit” i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian , ne te cilën kishte si trajner ndërkombëtar Z. Mariano Votta, Drejtor Ekzekutiv i ACN dhe njëkohësisht sekretar i përgjithshëm i ECU (European Consumer Union).

Disa fakte rreth ACN:

ACN u krijua në dhjetor 2001 si ndërfaqe europiane dhe ndërkombëtare e organizatës italiane Cittadinanzattiva (Qytetësia Aktive).

ACN është një rrjet fleksibël i organizatave qytetare evropiane të cilat janë të përfshira si partnere në projektet të ndryshme, të cilat inkurajojnë pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në politikëbërjen evropiane. ACN pasqyron politikat italiane të Cittadinanzattiva, të tilla si shëndetësia, konsumatorët, punët sociale si dhe arsimin dhe trajnimin në nivel global.

English Version

Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) has recently signed a new Memorandum of Understanding with Active Citizenship Network (ACN).

The new agreement came after the completion of 3-day trainings in 5 cities of Kukës, Korça, Vlora, Elbasan and Berat in the framework of the Project “Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “, which is financially supported by European Union in Albania  through the IPA 2017 program, managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

International trainer in the training was Mr. Mariano Votta, Executive Director of ACN and general secretary of ECU (European Consumer Union).

Some facts about ACN:

Active Citizenship Network (ACN) was initiated in December 2001 as the European and international interface of the Italian civic participation organisation Cittadinanzattiva(Active Citizenship).

ACN is a flexible network of European civic organizations which are involved as partners in its different projects, addressed to encourage active participation of citizens in European policy-making. ACN mirrors Cittadinanzattiva’s Italian policies, such as health, corporate social responsibility, education and training at the global level.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *