04 Shk

Parimet e mbrojtjes së konsumatorit dhe përgjegjësitë e tregtarit

Spread the love
Izhiq vazhdon trajnimet 👉 sot në Elbasan
Për të rritur kapacitetet dhe ndarë disa parime bazë të së drejtës së #konsumatorit bashkë me ekspertin Enriko Ceko 👉 diplomuar në Fakultetin e Agronomisë dhe Fakultetin e Ekonomisë; ka rreth 31 vjet përvojë pune dhe përvojë në arsimin e lartë si pedgog, i specializuar me rreth 45 kurse trajnimi; Vazhdon studimet Post – Doktoraturë në Universitetin Almeria, Spanjë me një kërkim në fushën e marrëdhënieve midis inovacionit, krijueshmërisë dhe manaxhimit të cilësisë
Agjenda e ditës së parë 👇
📌Marrëdhëniet konsumator – prodhues.
Nocionet bazë.
📌Të drejtat e konsumatorit
📌Parimet e mbrojtjes së konsumatorit
📌Përgjegjësitë e tregtarit
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania .
English Version
IZHIQ continues the trainings 👉 today in Elbasan
To increase capacity and share some basic principles of #consumer RIGHT’S together with expert Enrico Ceko 👉 graduated from the Faculty of Agronomy and the Faculty of Economics; has about 31 years of work experience and experience in higher education as a pedagogue, specializing in about 45 training courses; Continues post-doctoral studies at Almeria University, Spain with a research in the field of the relationship between innovation, creativity and quality management
Agenda of the first day 👇
📌Customer-producer relations
📌Basic notions
📌Consumer rights
📌Principles of consumer protection
📌The responsibilities of the trader
Institute for Development and Civic Initiatives in partnership with the Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project “Towards the EU: Strengthening civil society and local government for better consumer protection”.
This project is financially supported by the European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *