04 Shk

Ushqimi i Sigurtë vs Ushqimi Pasigurt: Trajnim në qytetin e Korçës

Spread the love
Më 1 Tetor u finalizua trajnimi tre ditor në qytetin e Korçës me temë “Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Në këtë ditë u bë permbledhja dhe u diskutua rëndësia e temave te trajtuara ne diten e pare dhe te dyte te trajnimit.
Puna në grup gjatë ditës së tretë të trajnimit u përdor si metodë për të rritur kuptueshmërinë e aktorëve të përfshirë (Rrjetit i Mbrojtjes së Konsumatorit Korçë) mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre si konsumator dhe si të zbatohen këto rregulla në praktikë.
Tema të tjera që u shtjelluan janë:
📌Ushqimi i Sigurtë vs Ushqimi Pasigurt.
📌Zinxhiri i prodhimit te ushqimit dhe masat qe merren cdo faze te tij.
📌Kater hapat per garantimin e nje ushqimi te sigurt ne kuzhine.
📌Masat qe duhet te merren per te garantuar ushqim te sigurte – keshilla praktike
📌Raste konkrete te denoncimeve për ekzistencën e produkteve jo të sigurta në tregun shqiptar.
Në përfundim të ditës së tretë dhe trajnimit në qytetin e Korçës u bë edhe një post-test📑 i cili na tregon se sa kanë nxene të pranishmit në këto 3 – ditë trajnimi.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania.
On October 1, the three-day training in the city of Korça on “Strengthening civil society and local government for better consumer protection”was finalized.
Group work during the third day of training was used as a method to increase the understanding of the actors involved (Korca Consumer Protection Network) on their rights and obligations as a consumer and how to apply these rules in practice.
Other topics that were discussed are:
📌Safe Food vs. Unsafe Food.
📌The food production chain and the measures taken at each stage.
📌Four steps to ensuring safe food in the kitchen.
Measures to be taken to ensure safe food – practical advices.
📌Concrete cases of denunciations for the existence of unsafe products in the Albanian market.
At the end of the third day and the training in Korça, a 📑post-test was made. This test tells us how much the attendees have learned in these 3 – day training.
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project” Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.
This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *