18 Kor

Takime teknike: “Për të drejtën e konsumatorit”

Spread the love

Shoqata Instituti per Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare (IZHIQ) në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.

Për informimin e të drejtave të konsumatorëve dhe problematikave të lidhura më të drejtat e tyre, vazhdojnë takimet teknike midis grupeve të krijuara nga përfaqësues të qeverisjes vendore, gazetarë, fermerë, shoqëria civile etj në:

  • Kukës
  • Vlorë
  • Berat
  • Elbasan
  • Korçë

Secili grup ka nxjerrë problematika që lidhen me të drejtat e tyre si #konsumator dhe #IZHIQ po i zhgjidh nëpërmjet shkresave zyrtare pranë institucioneve kompetente.

Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania.

English Version

Instituti per Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank , is implementing the project” Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.

IZHIQ continues the technical meetings with #networkgroup created by representatives of local government, journalists, farmers, civil society, etc in:

  • – Kukes
  • – Vlora
  • – Berat
  • – Elbasan
  • – Korca

Each group has raised issues related to their rights as a #consumer and #IZHIQ is solving them through official letters to the competent institutions.

This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

#consumerprotection

#konsumator

#izhiq

#institutiperzhvillimdheinisiativaqytetare

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *