10 Nën

Trajnime me gratë sipërmarrëse në Dibër

Spread the love
📣Fuqizimi i grave sipërmarrëse & promovimi i produkteve vendase dhe agroturizmit në rajonin e Dibrës është misioni aktual i Institutit për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare.
📣IZHIQ nisi trajnimet 3- Ditore me 20 gra sipërmarrëse nga 📍Peshkopia, Pilafa, Tomini, Straveci, Grevi, Maqellara, Rabdishti, Arrasi, Trepeci, Muhurri etj me fokus kryesor 💥 fuqizimin e këtyre grave, rritjen e kapaciteteve në mënyra efektive për promovimin e produkteve dhe bizneseve të tyre për t’i kthyer në ndërmarrje konkurruese në vend.
1️⃣ Në ditën e parë të trajnimit u diskutuan:
➡️ Zhvillimi i Agroturizmit – Rasti Shqipëria
➡️ Produktet lokale organike kundër produkteve industriale – trendi botëror i viteve të fundit
➡️Ushqime të sigurta – kujdesi për ruajtjen nga kontaminimi kimik, baktereologjik dhe fizik
➡️ Siguria ushqimore – Garanci për qëndryeshmëri dhe rritje të biznesit
➡️ Modele të suksesshme të sipërmarrjeve agro-ushqimore në Shqipëri – Diskutim
➡️ Fuqizimi ekonomik i gruas dhe përfitimet e shoqërisë – Punë në grupe
Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) nisi implementimin e projektit “Fuqizimi i rolit të gruas në zonën e Dibrës & promovimi i produkteve vendase” me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA në Tiranë.
English Version
📣Empowering women entrepreneurs & promoting local products and agritourism in the Dibra region is the current mission of Instituti pwr Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare.
📣IZHIQ started 3-days training with 20 women entrepreneurs from 📍 Peshkopia, Pilafa, Tomini, Straveci, Grevi, Maqellara, Rabdishti, Arrasi, Trepeci, Muhurri, etc. with the main focus on 💥empowering these women, increasing their capacities in effective ways to promote products and their businesses & to turn them into competitive enterprises in the country.
1️⃣ On the first day of the training, was discussed:
➡️ Development of Agritourism – Albania’s case
➡️ Local organic products against industrial products – The global trend of recent years
➡️ Safe foods – Preservation from chemical, bacteriological and physical contamination
➡️ Food security – Business Development Sustainability
➡️ Successful models of agro-food enterprises in Albania – Discussion
➡️ Women’s economic empowerment and benefits of society – Work in groups
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) started the implementation of the project ” Strengthening the role of women in the Dibra area and promotion of local products” financially supported by the Democracy Commission Small Grants Program of U.S. Embassy-Tirana.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *