Që nga viti 2019, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
IZHIQ has organized and coordinated various initiatives for youth exchanges, youth training, community services, programs at local, national and international level.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Acer & Unicef Albania të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e IZHIQ.

Projects

Events