Active Citizenship Network (ACN) was initiated in December 2001 as the European and international interface of the Italian civic participation organisation Cittadinanzattiva(Active Citizenship). ACN is a flexible network of European civic organizations which are involved as partners in its different projects, addressed to encourage active participation of citizens in European policy-making. ACN mirrors Cittadinanzattiva's Italian policies, such as health, corporate social responsibility, education and training at the global level. ACN's mission is to promote and support the construction of the European citizenship as an "active citizenship" which means the exercise of citizens' powers and responsibilities in policy-making. ACN recognizes the prior role of national and local civic organizations in this process and advocates enrichment of the European Union subsidiarity concept by strengthening the relationship between institutions and citizens, so that institutions favour free initiative of citizens, both individuals and organizations, in carrying out activities directed towards the common good.

 

ASET Albanian Socio Economic Think Tank, i themeluar në vitin 1999 si një organizatë jofitimprurëse, është një institut kërkimor që ndërmerr programe, projekte dhe aktivitete konsulence, botimi dhe trajnimi në lidhje me zhvillimin ekonomik dhe social.

ASET përfaqëson një alternativë për të ofruar ekspertizën e duhur për çështjet që lidhen me stimulimin e përmirësimit të të gjithë mekanizmit ekonomik dhe social, duke zgjeruar ndërgjegjen e niveleve të ndryshme të shoqërisë në këtë proces.

Stafi i ASET përfaqësohet nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë me ekspertizë të ndryshme. ASET nuk është vetëm një organizatë ekspertësh, por një botë njohurish, informacioni ekonomik dhe shkencor, fryt kërkimor i përvojës dhe mendimeve të tij profesionale. Sot mund të themi me forcë se projekti ynë u dedikohet të gjithëve, një pikënisje për epokën e re të informacionit të ekonomisë për t’i dhënë shoqërisë një kod etik për përpunimin jo vetëm të ligjeve, por edhe të institucioneve të qëndrueshme, për futjen e rregullave. duke eliminuar pengesat.