siguria ushqimore
08 Tet

Niveli sigurise ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit

Spread the love
Nga Daniela Burnazi
Në shumicën e vendeve të zhvilluara, rregullorja e sigurisë ushqimore është përqendruar në vendosjen e standardeve që specifikojnë se si duhet të prodhohen produktet ushqimore dhe
nivelin e tyre përfundimtar të sigurisë, të njëjtën gjë parashikon dhe Ligji “Për Mbrojtjen e Konsumatorit”.
Niveli i lartë i pesticideve në ushqime dëmton rëndë shëndetin.