12 Tet

Konsumatorë! Ju gëzoni të drejtën e mbrojtjes së interesave ekonomikë, pra të financave tuaja.

Spread the love

🛒Konsumatorë! Ju gëzoni të drejtën e mbrojtjes së interesave ekonomikë, pra të financave tuaja.

📌Konsumatorë janë të gjithë njerëzit, të cilët bëjnë blerje për plotësimin e nevojave personale, të familjes, por jo për të fituar, jo për të bërë tregti.

Blerjet nuk duhet të jenë për qëllime që lidhen me profesionin apo zanatin që ju keni.

#InstitutiperZhvillimdheInisativaQytetare

#Konsumator

#TeDrejtateKonsumatorit

#IZHIQ

#EdrejtaperMbrojtjeneKonsumatorit

#Tedrejtatekonsumatorit