04 Shk

Mariano Votta ekretari i përgjithshëm i Unionit Evropian të Konsumatorit-ECU: Trajner në trajnimet 3 ditore në 5 qytetet e Shqipërisë

Spread the love
Si lektor në trajnimet 3-ditore që IZHIQ po zhvillon në Korçë (si dhe do vazhdojnë sipas një kalendari të përcaktuar edhe në 4 qytete të tjera), është edhe eksperti ndërkombëtar, sekretari i përgjithshëm i Unionit Evropian të Konsumatorit-ECU, z. Mariano Vota.
#Profil – Mariano Votta është Drejtor i Rrjetit të Qytetarisë Aktive (ACN), dega ndërkombëtare e OJQ -së italiane #Cittadinanzattiva, ku ai është përgjegjës për Çështjet Evropiane.
I pasionuar pas çështjeve të kujdesit shëndetësor dhe konsumatorit, ai ka më shumë se 20 vjet përvojë në fushën e avokimit, angazhimit të palëve të interesuara, projekteve evropiane, komunikimit dhe informacionit qytetar.
Në vitin 2016 ai u emërua nga Komisioni Evropian për të përfaqësuar Shoqatat Italiane të Konsumatorëve në Grupin Konsultativ Evropian të Konsumatorit, dhe në 2017 ai u emërua si Sekretar i Përgjithshëm në Unionin Evropian të Konsumatorit-ECU.
Temat që eksperti ndërkombëtar trajtoi gjatë trajnimit:
📌 Fushat kryesore të politikave të BE -së në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit
📌 Si të zbatohet politika e BE -së në mbrojtjen e konsumatorit
📌 Praktikat më të mira dhe pikat e dobëta për mbrojtjen e konsumatorëve në BE.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania
nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave
As a lecturer in the 3-day trainings that IZHIQ is conducting in Korça (and will continue according to a calendar set in 4 other cities), is also the international expert, General Secretary of the European Consumer Union-ECU, Mr. Mariano Votta.
#Profile – Mariano Votta is the Director of the Active citizenship Network(ACN), the international branch of the Italian NGO #Cittadinanzattiva, where he is responsible for European Affairs.
Passionate about healthcare and consumer issues, he has more than 20 years of experience in the field of advocacy, stakeholder engagement, European projects, communication and civic information.
In 2016 he was appointed by the European Commission to represent the Italian Consumer Associations in the European Consumer Consultative Group, and in 2017 he was appointed General Secretary of the European Consumer Union-ECU.
Topics that the international expert addressed during the training:
📌 Key EU policy areas related to consumer protection
📌 Leading & implementing the consumer policy
📌 Active Citizenship & consumer protection
📌 Best EU practices on consumer protection
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the Project ” Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.
This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *