04 Shk

Vazhdojnë trajnimet në qytetin e Korçës ➡️ “Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”

Spread the love
2️⃣ Në ditën e dytë të trajnimit, të udhëhequr nga eksperti i njohur Dr. Enriko Ceko u trajtuan çështjet e mëposhtme:
📌 Institucionet e BE në Shqipëri që lidhen me konsumatorin
📌 Institucionet qendrore/ vendore që lidhen me konsumatorin në Shqipëri. Roli i tyre, transparenca dhe mbështetja e konsumatorit dhe prodhuesit e tregtarit.
📌 Cilësia, siguria dhe garancia e produkteve dhe shërbimeve
📌 Standardet e produkteve dhe shërbimeve dhe rëndësia e tyre për konsumatorët, biznesin dhe qeverinë.
Ushtrimet vizuale, puna individuale dhe në grup gjatë ditës së dytë të trajnimit u përdorën për të rritur kuptueshmërinë e aktorëve të përfshirë (Rrjetit i Mbrojtjes së Konsumatorit Korçë) mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre si konsumator dhe si të zbatohen këto rregulla në praktikë.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania
nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave
2️⃣The second day of the training in Korca’s city on ➡️“Strengthening civil society and local government for better consumer protection” was led by the well-known expert Dr. Enriko Ceko
The following issues were addressed:
📌 EU institutions in Albania related to consumer protection
📌 Central / local institutions related to consumer protection in Albania. Their role, transparency and support of the consumer, producer and trader.
📌 Quality, safety and guarantee of products and services
📌 Standards of products and services and their importance for consumers, business and government.
Visual exercises, individual and group work during the second day of training were used to increase the understanding of the actors involved (Korca Consumer Protection Network) on their rights and obligations as consumers and how to apply these rules in practice.
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project
” Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.
This project is financially supported by
European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *