04 Shk

Zyra për mbrojtjen e konsumatorit në Vlorë është mbyllur për shkak të mungesës së personelit: Përfaqësuesit e shoqërisë civile pas trajnimit 3-ditor u shprehën se do të firmosin një peticion për rihapjen e ZMK

Spread the love
# DITA 3
Ditën e sotme u përmbyll trajnimi 3 ditor në qytetin e Vlorës me përfaqësuesit e Bashkisë, shoqërisë civile, gazetarë dhe qytetarë.
🗣Përfaqësuesit e shoqërisë civile pohuan se do të ndërmarrin një nismë me nënshkrimin e një peticioni me atë të të cilit do t’i kërkohet Bashkisë Vlorë ri ngritja e Zyrës për mbrojtjen e Konsumatorit – kjo gjë u arrit përmes rëndësisë që i dha IZHIQ👉 ngritjes së Zyrave të Konsumatorit pranë çdo bashkie.
🗣Të pranishmit u shprehën se kanë nevojë për trajnime të tilla të vazhdueshme sidomos në fushën e së drejtës konsumatorit dhe për sigurinë ushqimore.
📑Në përmbyllje të ditës së tretë u bë një “pos test” dhe u shpërndanë certifikata.
Shoqata Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare në partneritet me Albanian Socio Economic Think Tank, po zbaton projektin “Drejt BE-së: Forcimi i shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale për një mbrojtje më të mirë të konsumatorit”.
Ky projekt mbështetet financiarisht nga European Union in Albania nëpërmjet programit IPA 2017, i cili menaxhohet nga Ministria e Financave CFCU Albania.
Today ended the 3-day training in Vlora’s city with representatives of the Municipality, civil society, journalists and citizens.
🗣Representatives of civil society stated that they will take an initiative by signing a petition requesting the Municipality of Vlora to re-establish the Office for Consumer Protection – this was achieved through the importance that IZHIQ 👉gave to the establishment of Consumer Offices near each municipality.
🗣The participants expressed the need for such ongoing training, especially in the field of consumer protection and food safety.
📑At the end of the third day and the training in Vlora a post-test was made. IZHIQ gave certificates of participation to all actors involved in the 3 days of training.
Instituti per Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare in partnership with Albanian Socio Economic Think Tank, is implementing the project” Toward EU: Strengthening CSOs and local government for better consumer protection “.
This project is financially supported by European Union in Albania through the IPA 2017 program, which is managed by the Ministry of Finance CFCU Albania.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *