19 Qer

Panairi me 25 gra Sipërmarrëse në Dibër

Spread the love

🎉 Institutit për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare është kënaqësi t’ju prezantojë Panairin Tregtar: Qe(r)shi n’Dibër! 🎪🌾

🙌 Në kuadër të projektit “Fuqizimi i rolit të gruas në rajonin e Dibrës & promovimi i produkteve vendase”, i mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara-Tiranë, Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare ka organizuar Panairin Qe(r)shi n’Dibër me qëllim të promovimit të produkteve autentike dibrane, agroturizmit dhe bujtinave.

👩‍🌾👨‍🌾 Gjatë kësaj ngjarjeje të veçantë, 25 gra sipërmarrëse kanë marrë pjesë në sesionet trajnuese dhe workshopet e organizuara nga IZHIQ. Ato kanë pasur mundësinë të zhvillojnë kapacitetet e tyre dhe të mësojnë strategjitë për të bërë biznesin e tyre konkurrues në treg.

💼 Në panair ishin të pranishëm Z. Rrahim Spahiu, Kryetari i Bashkisë Dibër, dhe Z. Lavdrim Krrashi, deputet, gazetarë, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile lokale, qindra qytetarë dibrane etj, të cilët treguan interesin e tyre për zhvillimin e rajonit.

🌟 Ky panair ka qenë një rast unik për të promovuar traditën, kulturën dhe prodhimet autentike të Dibrës. Ne jemi të vendosur të vazhdojmë të zhvillojmë projekte të ngjashme, në bashkëpunim me Bashkinë dhe organizatat lokale, për të krijuar mundësi më të mëdha për zhvillimin dhe promovimin e rajonit tonë.

🙏 Ne falenderojmë Bashkinë Dibër për bashkëpunimin e tyre të ngushtë në realizimin e këtij aktiviteti të rëndësishëm. Bashkëpunimi juaj ka kontribuar në suksesin e panairit dhe promovimin e prodhimeve vendase.

#PanairiTregtar #Qe(r)shiDibër #InstitutiZhvillimInisiativaQytetare #Dibra #ProdukteVendase #Agroturizëm #Bujtina #BashkiaDibër #Bashkëpunim #ZhvillimRajonal #PromovimProduktesh

English Version

🎉 Institutit për Zhvillim dhe Iniciativa Qytetare is delighted to present to you the Trade Fair: Qe(r)shi in Dibër! 🎪🌾

🙌 Within the framework of the project “Empowering Women’s Role in the Dibër Region & Promoting Local Products,” financially supported by the Small Grants Program of the U.S. Embassy Democracy Commission-Tirana, the Institute for Development and Civic Initiatives has organized an excellent fair aimed at promoting authentic Dibër products, agrotourism, and guesthouses.

👩‍🌾👨‍🌾 During this special event, 25 entrepreneurial women have participated in training sessions and workshops organized by IZHIQ. They have had the opportunity to enhance their skills and learn strategies to make their businesses competitive in the market.

💼 Distinguished personalities such as Mr. Rrahim Spahiu, Mayor of Dibër, and Mr. Lavdrim Krrashi, Member of Parliament, journalists, civil society ect were present at the fair. Additionally, hundreds of Dibër citizens took part in this event, showing their great interest in regional development.

🙏 We express our gratitude to the Municipality of Dibër for their close collaboration in realizing this significant activity. Your cooperation has contributed to the success of the fair and the promotion of local products.

🌟 This fair has been a unique occasion to showcase the tradition, culture, and authentic products of Dibër. We are determined to continue developing similar projects in collaboration with the municipality and local organizations to create greater opportunities for the development and promotion of our region.

📸 Check out the photo gallery from the fair!

#TradeFair #Qe(r)shiDibër #InstituteforDevelopmentandCivicInitiatives #Dibër #LocalProducts #Agrotourism #Guesthouses #MunicipalityofDibër #Collaboration #RegionalDevelopment #ProductPromotion

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *